1.

ارزیابی روش احیای متیلن بلو در تعیین کیفیت باکتریابی شیر خام گاو

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1379
دکتر سید شهرام شکر فروش؛ دکتر دبیر رضایی

2.

بررسی فراوانی سارکوسیتیس در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شیراز

دوره 59، شماره 1، اردیبهشت 1383
دکتر سید شهرام شکر فروش؛ دکتر سید مصطفی رضوی؛ دکتر حسین احمدی؛ مهندس کریم صریحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب