1.

استفاده از مخلوط روغن سویا با روغن هیدروژنه کامل برای ساخت انواع شورتنینگ

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
شهین زمردی؛ رضا شکرانی؛ محمدشاهدی؛ شهرام دخانی

2.

بررسی تغییرات کمی و کیفی قندها طی فرآیند کنسرو تخمیری زیتون با روش کروماتوگرافی با کارآیی بالا

دوره 31، شماره 4، تیر 1379
شهرام دخانی؛ صمدصبوری هلستانی؛ رضا شکرانی

3.

تأثیر ضداکسیدا نهای طبیعی بر روی خواص فیزیکوشیمیائی بیف برگر

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
الهام خسروی؛ شهرام دخانی؛ غلامحسین کبیر

4.

تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
کبری تجددی طلب؛ محمد شاهدی؛ رضا شکرانی؛ شهرام دخانی

5.

مطالعه در فرایند و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیرهای سفید تخمیری ایرانی از شیر باز ساخته (ریکمباین)

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1372
شهرام دخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب