فلوچارت گردش مقاله

گردش کار مقاله  در سامانه (لطفا روی این قسمت کلیک فرمایید)

1. مطالعه دقیق راهنمای مؤلفان

2. دانلود فایل قالب بندی شده مجله و درج مقاله در آن در style تعریف شده

3. ثبت نام در پایگاه و دریافت نام کاربری و رمز عبور به عنوان نویسنده

4. بارگذاری مقاله در پایگاه با فرمت خواسته شده و بارگذاری مجزای سایر فایل ها اعم از شکل، جدول، نام و مشخصات نویسندگان، و جزآن

5. کنترل اولیه مقاله در دفتر مجله به منظور رعایت موارد مطرح شده اعم از قالب بندی، نحوة ارجاعات و تنظیم کتابنامه، کیفیت شکل ها و جداول و موضوع مقاله

6. ارسال مقاله برای داوری

7. اعلام نتیجه داوری 

8. در صورت پذیرش مقاله، ارسال برای ویرایش زبانی

9. صفحه بندی مقاله

10. ارسال برای مؤلف مسئول جهت تأیید نهایی

11. انتشار مقاله

 


توجه:

منحصراً مقالاتی که در قالب های تعریف شده زیر تهیه شوند جهت بررسی پذیرفته خواهند شد. خواهشمند است به منظور تایپ مقاله به style تعریف شده در داخل پرانتز توجه فرمایید. جزئیات بیشتر در این باره در قسمت راهنماهای این سایت، فصل 10 شیوه نامه انتشار مجلات دانشگاه تهران با عنوان «نشر چاپی» درج شده است. با تشکر،

فایل قالب بندی شده (template) مجلات فارسی

فایل قالب بندی شده (template) مجلات انگلیسی

 

همساناسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب