1.

تأثیر فعالیت بدنی بر افسردگی سالمندان با تأکید بر نقش میانجی سرمایۀ اجتماعی

صفحه 1-23
علی صابری؛ صمد گودرزی؛ سلیم عباسی

2.

مسئولیت‏ پذیری اجتماعی و ارزش شرکت: نقش تعدیلگر مدیریت سود

صفحه 25-58
امید فرجی؛ فاطمه جنتی دریاکناری؛ کفسان منصوری؛ فاطمه یونسی مطیع

3.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بیرونی بر قابلیت‏ های پویای سازمانی با تأکید بر نقش میانجی فضای مبادله

صفحه 59-86
هانیه قادری؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ آذرنوش انصاری

4.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری راهبردی با توجه به نقش تعدیلگر جوّ سازمانی نوآورانه

صفحه 87-109
عبدالله توکلی؛ فاطمه معتمدی گلوگاهی

5.

بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعیِ تشکل‌های مردم‌نهاد استان مرکزی بر مردم‌سالاری

صفحه 111-134
میترا بیات؛ حسن خیری؛ محمدحسین پوریانی

6.

اعتبارسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی در باشگاه‌های تفریحی‌ـ ورزشی

صفحه 135-154
رسول نوروزی سید حسینی؛ عرفان مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب