1.

بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی

صفحه 91-102
Kazem Ghobra'ee؛ Soheil Mohammadi

2.

کنترل فعال سازه ها با استفاده از روش انرژی

صفحه 81-90
Seyyed Ali Alavi Nasab؛ Hamid Moharrami؛ Vahid Johari Majd؛ Mansour Zia'ee Fard؛ Amir Khajeh Pour

3.

استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

صفحه 71-80
Yousef Shafahi؛ Shahaboddin Kermanshahi

4.

روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس

صفحه 1-10
Seyyed Asghar Arjmandi؛ Vahid Lotfi

5.

تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار

صفحه 25-33
Mansour Haji Hosseinlou؛ Arash Abbasi

6.

تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

صفحه 61-69
Natasha Zamani؛ Asadollah Norzad؛ Anoushirvan Ansari

7.

پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 11-24
Masoud Tabesh؛ Siamak Gousheh؛ Mohammad Javad Yazdan Panah

8.

مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی

صفحه 47-60
Masoud Riazi؛ MOhammad Reza Esfahani

9.

بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت

صفحه 35-45
Behrokh Hosseini Hashemi؛ Rouhollah Ahmadi Jazani

10.

تحلیل و طراحـی دکلهای انتقال نیـرو با استفاده از نظریه قابلیت اعتماد

صفحه 117-129
Seyyed Ahmad Mirsharifi

11.

بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند

صفحه 103-116
Mehdi Ghassemieh؛ Mehdi Jalalpour

12.

(اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی

صفحه 143-149
Seyyed Mehdi Zahra'i؛ Asghar Vatani Osku'ee؛ Seyyed Farid Hashemi


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.