دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397  XML

1

اثر ارتفاع قرارگیری دو نوع کوله بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان 8 تا 11 سال

صفحه 71-80
علی اکبر جدیدیان؛ الهام شیرزاد

2

ارتباط بین نتایج تست وای با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس‌های کف‌پایی با ارتفاع مختلف

صفحه 1-10
فواد صیدی؛ فریدون کاظمی پردنجانی

3

بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب های ورزشی اسلو (OSTRC)

صفحه 11-20
سید حسین میرکریم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ انوشیروان کاظم نژاد

4

تأثیر تمرین عصبی عضلانی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتلا به نقص غلبه پا

صفحه 21-30
سونیا ثابت؛ امیر لطافت کار؛ فرشته افتخاری

5

بررسی اثر 3 هفته مداخله تمرینی عصبی عضلانی و ماندگاری آن بر الگوی حرکتی فرود-پرش در دختران فعال دارای ولگوس زانو

صفحه 31-40
ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی

6

بررسی زمان بندی و الگوی فعالیت عضلات کمربند شانه‌ای بازیکنان نخبه تنیس روی میز با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه در حین اجرای ضربه فورهند تاپ اسپین

صفحه 41-50
نازنین مقدادی؛ علی یلفانی؛ هومن مینونژاد

7

تأثیر دستکاری سیستم‌های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران با سابقه و مبتدی

صفحه 51-60
اکرم رحمن پور نشرود کلی؛ علی شمسی ماجلان؛ نادر سمامی؛ حامد زارعی

8

تاثیر تمرینات بنیادین بر حرکات عملکردی پایه و تخصصی در دانشجویان دختر

صفحه 61-70
لیلی مهدیه؛ وحید ذوالاکتاف؛ محمد تقی کریمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.