1.

روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ مشکلات سلامت مرکز تحقیقات آسیب‌های ورزشی اسلو (OSTRC)

صفحه 17-1
سید حسین میرکریم پور؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ انوشیروان کاظم نژاد

2.

ارتباط بین نتایج تست Y با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس‌های کف ‌پایی با ارتفاع مختلف

صفحه 19-34
فریدون کاظمی پردنجانی؛ فواد صیدی

3.

اثر سه هفته برنامۀ تمرینی عصبی عضلانی و ماندگاری آن بر الگوی حرکتی فرود-پرش در دختران فعال دارای ولگوس زانو

صفحه 35-51
ساره شاه حیدری؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی

4.

تأثیر تمرین عصبی-عضلانی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتلا به نقص غلبۀ پا

صفحه 53-74
سونیا ثابت؛ امیر لطافت کار؛ فرشته افتخاری

5.

بررسی زمان‌بندی و الگوی فعالیت عضلات کمربند شانه‌ای بازیکنان نخبۀ تنیس روی میز با و بدون سندروم گیرافتادگی شانه در حین اجرای ضربۀ فورهند تاپ اسپین

صفحه 75-89
نازنین مقدادی؛ علی یلفانی؛ هومن مینونژاد

6.

اثر ارتفاع قرارگیری دو نوع کوله بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن دانش‌آموزان 8 تا 11 سال

صفحه 91-110
علی اکبر جدیدیان؛ الهام شیرزاد

7.

تأثیر دستکاری سیستم‌های حس عمقی، بینایی و دهلیزی بر کنترل پاسچر شناگران باسابقه و مبتدی

صفحه 111-129
اکرم رحمن پور نشرود کلی؛ علی شمسی ماجلان؛ نادر سمامی؛ حامد زارعی

8.

تأثیر تمرینات بنیادین بر حرکات عملکردی پایه و تخصصی در دانشجویان دختر

صفحه 131-145
لیلی مهدیه؛ وحید ذوالاکتاف؛ محمد تقی کریمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.