1.

علل تأثیرگذار در انتقال قصد به عمل در خلق ارزش کارآفرینانه

صفحه 321-339
امیر امامی

2.

طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی درکسب و کارهای روستایی تعاون محور

صفحه 341-360
غلامحسین حسینی نیا؛ وحید علی ابادی؛ پوریا عطائی

3.

تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کارهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات: تبیین جایگاه محیط و شبکه کارآفرینانه

صفحه 361-380
کامبیز طالبی؛ رضا محمدکاظمی؛ مهدی علیزاده

4.

چرایی پای بندی بعضی کارافرینان به اخلاق کسب و کار -گزارش پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد کلاسیک (گلیزری)

صفحه 381-400
مهرداد آقامحمدی؛ قنبر محمدی الیاسی

5.

تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا در استان ایلام

صفحه 401-420
همایون مرادنژادی؛ محمدشریف شریف زاده؛ مرجان واحدی؛ حسین مهدی زاده

6.

طراحی الگوی پنجره فرصت کارآفرینی در زنجیره تامین با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 421-440
هادی مفتاحی؛ فرهاد وفایی؛ فرشید نمامیان؛ صید مهدی ویسه

7.

مدل رفتار مورد انتظار سرمایه‌گذاران از کارآفرینان نوپا در فرآیند سرمایه‌گذاری

صفحه 441-460
مصطفی موسوی رضوی؛ محمد حسن مبارکی؛ حمید پاداش

8.

تأثیر ویژگی‌های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

صفحه 461-480
گلبرگ صادقی؛ افسانه باقری؛ هستی چیت سازان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب