1.

بررسی توصیفی موقعیت جغرافیایی، پیشینه پزشکی و وجه تسمیه دانشگاه گندی شاپور

صفحه 1-15
مصطفی پیرمرادیان؛ آزاده کریمی بابازیدی

2.

سهم بندر تائوکه در مناسبات تجاری خلیج فارس در عصر هخامنشی

صفحه 17-27
عین‌الله غریبی؛ فرشید جعفری؛ علی لجم اورک مرادی

3.

پژوهشی در تاریخ و هنر دوره اشکانی

صفحه 29-47
رضا مهر آفرین؛ مهسا زارعی

4.

ماهیت مناسبات ایران و چین در دوره ایلخانیان

صفحه 49-66
علی سالاری شادی؛ کریم فرجی قرابقلو

5.

تجارت ساسانیان از خسرو اول تا پایان سلطنت خسروپرویز (۵۳۱-۶۲۸ م)

صفحه 67-82
ناصر جدیدی؛ ساسان زارع

6.

بررسی و تحلیل وضعیت مسیحیان در زمان شاه عباس اول

صفحه 83-96
محمد علی چلونگر؛ زینب کریمی

7.

گذری بر واردات و تولید ملی در عصر ناصری

صفحه 97-119
هدی موسوی

8.

واکاوی رفتارهای سیاسی طغرل بیک سلجوقی براساس نظریه نخبه‌گرایی

صفحه 121-136
محمد لعل علیزاده

9.

شناسنامه

صفحه 0-0


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب