1.

بررسی آلودگی زیست محیطی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابانی شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

صفحه 393-410
نوید قنواتی؛ احد نظرپور

2.

کاربرد رگرسیون سیمبولیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز خیرود برای ارائه مدل‌های مکانی تاثیرگذار بر سطح سیمای سرزمین

صفحه 411-424
محمود بیات؛ سحر حیدری مستعلی؛ چارلز بورک

3.

ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات چندگانه محیطی در زیستگاه های مانگرو با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 425-443
داود مافی غلامی؛ ریموند وارد

4.

استفاده از حل کننده CPLEX در به‌گزینی کاربری اراضی شهرستان گرگان

صفحه 445-459
مریم سعیدصبایی؛ رسول سلمان ماهینی؛ ُسید محمد شهرآئینی؛ سید حامد میرکریمی؛ نورالدین دبیری

5.

ارزیابی دقت مدل‌های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش‌بینی عمق نوری هواویزها

صفحه 461-472
ساجده اکبری؛ جمیل امان اللهی؛ محمد دارند

6.

بهسازی آسترهای محل دفن زباله های جامد شهری با استفاده از الیاف سنتزی و دی کلسیم فسفات

صفحه 473-488
مهناز اسکندری؛ امین فلامکی؛ کامران محمدزاده ببر؛ هادی منصورآبادی

7.

برآورد ارزش کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

صفحه 489-501
فاطمه محمدیاری؛ کامران شایسته؛ امیر مدبری

8.

پیش بینی بلند مدت تقاضای آب شرب با استفاده از توابع احتمالاتی (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

صفحه 503-518
مسعود تابش؛ صادق بهبودیان؛ رضا حیدرزاده

9.

تعیین آلودگی کل مجاز رودخانه و تخصیص بار آلودگی براساس تغییرات فصلی، الگویی برای استانداردسازی و پایش چندپارامتره و محلی کیفیت آب

صفحه 519-531
منوچهر حیدرپور؛ شروین جمشیدی

10.

ارزیابی تجربه کیفیت منظر مراکز آموزش عالی از نگاه دانشجویان. نمونه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 533-547
هادی سلطانی فرد؛ مجتبی رعنایی؛ شفیعه قدرتی

11.

اثر رخداد های گرد و غبار بر بازخورد برخی عوامل اقلیمی استان ایلام

صفحه 549-563
ملیحه سادات ظریف معظم؛ رسول مهدوی؛ سهیلا جوانمرد؛ مرضیه رضایی

12.

چارچوب ارزیابی ساختار حکمرانی و ارتقای مشارکت عمومی در طرح های مدیریت زیست محیطی : کاربرد در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

صفحه 565-586
سامان مقیمی بنهنگی؛ علی باقری

13.

خلاصه انگلیسی پاییز 1397

صفحه 1-37
محیط شناسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب