1.

تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی

صفحه 823-829
Mehdi Abadi؛ Sa'eed Jalili

2.

بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه

صفحه 831-840
Sa'eed Hassanzadeh؛ Kaveh Niayesh؛ Hossein Mohseni؛ Amir Abbas Shayegani Akmal

3.

بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7

صفحه 841-850
Reza Khalili؛ Mehdi Shirazi؛ Ahmad Salahi

4.

مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

صفحه 851-861
Ahmad Darabi؛ Hamid Lesani؛ Teymour Ghanbari Hashemabadi

5.

ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری

صفحه 863-878
Hirosh Seyyedi؛ Majid Sanaye Pasand

6.

کاربرد روش معادله سهموی در تحلیل مسائل انتشار امواج داخل ساختمان

صفحه 879-890
Homayoun Oraizi؛ Narges Nouri

7.

ارزیابی کارآیی TCSCدرکاهش اضافه بار خطوط و پایداری ولتاژ درهنگام وقوع خطا

صفحه 891-899
Mehrdad Tarafdar Hagh؛ Seyyed Jalal Kazempour

8.

حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان

صفحه 901-912
Hassan Taghizadeh؛ Mehrdad Tarafdar Hagh

9.

معرفی روش تطبیقی اصلاح شده برای اندازه‌گیری دقیق ولتاژ در مبدل ولتاژ نوری

صفحه 913-922
Hassan Monsef؛ Taher Ghomian

10.

حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه

صفحه 923-934
Reza Tavakoli Moghadam؛ Fariborz Jolai؛ Somayyeh Ghandi Beygi

11.

انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

صفحه 935-946
Jafar Razmi؛ Mohsen sadegh Amal Nik؛ Mehdi Hashemi

12.

یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین

صفحه 947-960
Mir Saman Pishvaei؛ Reza Zanjirani Farahani


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب