1.

ارزیابی نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی

صفحه 171-196
حمید رستگاری؛ زکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند

2.

شناسایی و ارزیابی گستره‌های فقر شهری در محلات شهر مراغه

صفحه 197-214
شهریور روستایی؛ پوران کرباسی

3.

واکاوی مبانی مشروعیت اقتدار نخبگان سنتی روستایی در راهبری توسعۀ اجتماع محلی (مورد مطالعه: اجتماعات روستایی شهرستان سردشت)

صفحه 215-238
حسین ایمانی جاجرمی؛ جمال عبداله پور

4.

نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

صفحه 239-260
یاسر محمدی؛ جواد نعمت الهی؛ فاطمه سپهوند

5.

مطالعۀ رابطۀ هویت‌گرایی محلی با کنش‌های انتخاباتی: بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان

صفحه 261-282
موسی عنبری؛ حامد قلی زاده میرزائی

6.

ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان بیرجند

صفحه 283-306
محمدشریف شریف زاده؛ حسین خندان؛ غلامحسین عبدالله زاده

7.

شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان اراک

صفحه 307-324
کریم نادری مهدیی؛ زهرا تیموری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب