1.

صفحه آغازین

صفحه 1-4

2.

مقایسۀ عملکرد مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد و مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای با در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس شرطی متقارن و نامتقارن در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 505-520
رضا راعی؛ مهدی آسیما

3.

آزمون مدل نمایندگی در قیمت‎گذاری دارایی‌ سرمایه‌ای

صفحه 521-534
حسین رضایی دولت آبادی؛ سعید فتحی؛ ناهید یوسفان

4.

تحلیل دوره‏های رونق و رکود بازارسهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک

صفحه 535-556
علیرضا سارنج؛ محمود رامشینی؛ سید محمد علوی نسب؛ محمد ندیری

5.

سرمایه‌گذاری صنعت‎پایه و سرمایه‌گذاران خرد

صفحه 557-578
مجتبی سلیمانی مارشک؛ سیدعباس هاشمی؛ سعید صمدی

6.

پیش‎بینی میزان درآمد بانک بر اساس ترکیب سپرده‎ها با استفاده از روش رویۀ سطح پاسخ

صفحه 579-594
عزت اله عباسیان؛ احسان صنیعی

7.

بررسی اثر سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران در بازده عرضۀ اولیۀ عمومی و نقش کیفیت سود در کاهش این اثر

صفحه 595-614
غلامرضا کرمی؛ عباس حسنی

8.

تأثیر ابعاد حساسیت سود (ضریب واکنش سود، نوسان‎های غیرعادی بازده و خطای پیش‎بینی سود) بر پاداش هیئت‎مدیره

صفحه 615-642
سید علی واعظ؛ امیر حسین منتظر حجت؛ رحیم بنابی قدیم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب