1.

تأثیر روش و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم جدید ذرت (سینگل کراس برکت 3 SC.B3)

صفحه 183-196
علی خیرابادی؛ محمدحسین نجفی مود؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی

2.

تاثیر هم‌زمان ورمی‌کمپوست و آب نامتعارف بر روی خصوصیات فیزیکی خاک

صفحه 197-210
حسین میرزایی تختگاهی؛ هوشنگ قمرنیا

3.

اثر روش‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم شلیل

صفحه 211-226
محمد جلینی؛ ابراهیم گنجی مقدم

4.

بررسی مدیریت‌های مختلف تلفیق آب شور و غیرشور بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای و توزیع شوری در نیمرخ خاک

صفحه 227-240
سعید قائدی؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری

5.

تعیین تابع تولید و پاسخ عملکرد کل ماده‌ی خشک و دانه به کم‌آبیاری در گیاه ذرت

صفحه 241-256
الهام جورونی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی؛ عباس ملکی

6.

بررسی عملکرد گوجه‌فرنگی تحت تأثیر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه

صفحه 257-272
الهام مهرابی گوهری؛ رسول اسدی

7.

ارزیابی عملکرد فنی و هیدرولیکی برخی از سامانه های آبیاری میکرو در استان اصفهان

صفحه 273-286
مسعود فرزام نیا؛ علیرضا مأمن پوش؛ مختار میران زاده

8.

تعیین تابع تولید آب – کود نیتروژن و ارزیابی شاخص های تولید پیاز در منطقه زهک سیستان و بلوچستان

صفحه 287-304
حلیمه پیری

9.

تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و راندمان مصرف آب ذرت

صفحه 305-318
داود اکبری نودهی

10.

ارزیابی و تحلیل حساسیت مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد چغندرقند تحت تنش‌های آبی در شهرکرد

صفحه 319-332
نیاز علی ابراهیمی پاک؛ اصلان اگدر نژاد

11.

بررسی عملکرد کاملینا تحت رژیم‌های مختلف شوری آب در شرایط گلخانه

صفحه 333-348
سید محسن غلامیان؛ هوشنگ قمرنیا؛ دانیال کهریزی

12.

تغییرات ضرایب توانی و زمان پیشروی آب در مدیریت آبیاری جویچه‌ای یک در میان متناوب

صفحه 349-365
محمدرضا امداد؛ میترا صمصامی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب