1.

مقایسه تابع‌های K رایپلی، همبستگی جفتی و O-ring در تحلیل الگوی مکانی درختان کنار (Ziziphus spina-christi) در استان فارس

صفحه 1-9
سید یوسف عرفانی فرد؛ فرنوش نظیری

2.

بررسی میزان عناصر غذایی در نهال‌های درجه‌بندی‌شدۀ بلندمازو (Quercus castaneifolia)

صفحه 11-20
سیده مریم طاهرزاده موسویان

3.

تأثیر دارواش بر صفات روزنه، عدم تقارن و شاخص ویژة سطح برگ گونة انجیلی

صفحه 21-29
حامد یوسف زاده؛ حورا مومنی؛ سید محسن حسینی

4.

نقش گونۀ بلوط ایرانی (Quercus persica) در مسلح‌‌‌‌‌سازی خاک (مطالعۀ موردی: منطقۀ تبرک، حوضۀ بازفت)

صفحه 31-38
مرضیه کاظمی؛ احسان عبدی؛ باریس مجنونیان؛ حامد یوسف زاده

5.

تحلیل رویشگاه چندل از طریق تطبیق ویژگی‌های محیطی جنگل‌های مانگرو در سواحل دریای عمان

صفحه 39-48
هستی پطروسیان؛ افشین دانه کار؛ سهراب اشرفی؛ جهانگیر فقهی

6.

مدلسازی حجم تجاری درختان توده‌های آمیختۀ راش جنگل‌های هیرکانی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

صفحه 49-60
علی اصغر واحدی؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان

7.

اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیۀ معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی

صفحه 61-70
احسان کهنه؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارائی؛ کاظم خاوازی

8.

برآورد هزینه‌های محلی حفاظت: استفاده از رویکرد مدلسازی انتخاب در استخراج تمایل به پذیرش

صفحه 71-81
زهرا مشایخی؛ غلامعلی شرزه ای؛ افشین دانه کار؛ وحید ماجد

9.

بررسی و مقایسۀ رشد برخی گونه‌ها و ارقام صنعتی اکالیپتوس در منطقۀ گرمسیری مهران

صفحه 83-91
جعفر حسین زاده؛ حسین سردابی؛ همایون زرین کاویانی

10.

تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از دو روش کریجینگ و معکوس فاصلۀ وزنی (پژوهش موردی: جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

صفحه 93-102
زهرا احدی؛ سیدجلیل علوی؛ سید محسن حسینی

11.

برآورد رطوبت زراعی و رطوبت نقطۀ پژمردگی با استفاده از برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی در خاک‌های جنگلی

صفحه 103-110
سمیه سلگی؛ علی صالحی؛ حسن پوربابایی؛ محمود شعبانپور؛ سید جلیل علوی

12.

بررسی الگوی پراکنش و رقابت درون‌گونه‌ای اُرس (Juniperus polycarpos C. Koch) در مراحل رویشی مختلف با استفاده از آمارۀ او-رینگ در جنگل‌های لاین استان خراسان رضوی

صفحه 111-125
رضا اخوان؛ تکتم مومنی مقدم؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی

13.

پاسخ‌های فیزیولوژیک نهال‌های یک‌ساله سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica) و خمره‌ای (Platycladus orientalis) به خاک‌های آلوده به سرب

صفحه 127-136
هومن عباسی؛ محمد رضا پورمجیدیان؛ سید محمد حجتی؛ اصغر فلاح

14.

بررسی خواص و تخریب قارچی چندسازة زیستی تقویت‌شده با نانو‌الیاف سلولزی اصلاح‌نشده و اصلاح‌شده

صفحه 137-145
مهران بابایی؛ یحیی همزه؛ مهدی جنوبی؛ علیرضا عشوری

15.

تأثیر درجۀ جایگزینی نشاستۀ کاتیونی بر کارایی سیستم نانوذره در بازیافت کارتن‌های کنگره‌ای کهنه

صفحه 147-155
امیر خسروانی؛ امیرحسین مهرانفر؛ مهدی رحمانی نیا

16.

توسعۀ مقاومت‌های خمیرکاغذ کرافت صنوبر با نانوفیبر ‌سلولزی تهیه‌شده از ساقۀ برنج

صفحه 157-165
صالح قهرمانی؛ سحاب حجازی؛ سعید مهدوی

17.

تأثیر روش اختلاط و نانورس بر خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازۀ چوب پلاستیک حاصل از مخلوط پلی‌اتیلن سبک و سنگین بازیافتی

صفحه 167-177
سعید کاظمی نجفی؛ مسعودرضا حبیبی؛ اسماعیل قاسمی

18.

مدلسازی خصوصیات فیزیکی تخته خرده‌چوب ساخته‌شده از ساقۀ کلزا با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی:MLP، RBFN و ANFIS

صفحه 179-188
مرتضی ناظریان؛ سجاد اکبری؛ حسین کرمانیان؛ مسعود هاشمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب