1.

بررسی ارتباط بین پارامترهای کیفی آب و تغییرات کاربری اراضی (حوزه آبخیز زاینده رود) ‏

صفحه 175-192
مژگان میرزایی؛ عیسی سلگی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

2.

تاثیر روش های نوین آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج (رقم شیرودی)

صفحه 193-204
عباس رضایی استخروییه؛ مرضیه صداقت؛ بهروز عرب زاده؛ نسرین سیاری

3.

تأثیر کم‌آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب، عملکرد و اجزای آن در گیاه پنبه (رقم ’ورامین‘)

صفحه 205-216
عباس رضایی استخروییه؛ محسن ایراندوست؛ مجید کامبخش

4.

ارزیابی سیاست‌های اصلاح الگوی کشت و مدیریت کم‌آبیاری با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم (مطالعة موردی: حوضة آبریز ارس)

صفحه 217-236
حسین مولوی؛ عبدالمجید لیاقت؛ بیژن نظری

5.

مدل‌سازی سهم مؤلفه‌های مؤثر بر انتقال بار آلودگی فسفات در کاربری‌های کشاورزی، جنگل و مرتع با استفاده از مدل SWAT (مطالعة موردی: حوضة آبخیز تجن)

صفحه 237-250
فاطمه رجائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی

6.

تأثیر مدیریت آبیاری و کاربرد لایة آب‌گریز در کاهش آب مصرفی فضای سبز (گیاه گازانیا)

صفحه 251-262
سیده بهناز میرابوالقاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ احمدرضا قاسمی؛ سعید ریزی

7.

مدل‎سازی یکپارچة سیستم‎های منابع آب، کشاورزی و اقتصادی- اجتماعی دشت هشتگرد با رویکرد دینامیک سیستم‎ها

صفحه 263-280
آیدا مهر آذر؛ علیرضا مساح بوانی؛ محمود مشعل؛ حدثیه رحیمی خوب

8.

تأثیر آبیاری با زهاب نیشکر بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک

صفحه 281-294
آناهیتا هادی قنوات؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب

9.

اثر سیلاب‌ها و مدیریت منابع آلاینده بر تغییرات زمانی و مکانی شوری رودخانة کارون (ملاثانی تا فارسیات)

صفحه 295-314
بهمن فکوری دکاهی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی مظاهری

10.

بررسی تأثیر آبیاری با آب آلوده بر تجمع فلزات سنگین در گندم و جعفری

صفحه 315-330
حسین میرزایی تختگاهی؛ هوشنگ قمرنیا؛ مقداد پیرصاحب؛ نظیر فتاحی

11.

روش ترکیبی درخت تصمیم و قوانین انجمنی در پیش‌بینی بلندمدت بارش

صفحه 331-346
وحید نورانی؛ محمدتقی ستاری؛ امیر مولاجو

12.

مطالعة تجمع فلزات سنگین در محصولات مختلف تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه‌شدة شهری کرمانشاه

صفحه 347-365
میلاد فرمانی‌فرد؛ هوشنگ قمرنیا؛ مقداد پیرصاحب؛ نظیر فتاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب