1.

معناشناسی «احباط» در قرآن کریم با تأکید بر روابط همنشینی و جانشینی

صفحه 1-25
رقیه رضایی؛ فتحیه فتاحی زاده

2.

بررسی دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ آموزۀ طینت

صفحه 27-55
مهدی ذاکری؛ محمدحسین منتظری

3.

بررسی عدم ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» در ابتدای سوره برائت با تأکید بر محتوای سوره

صفحه 57-80
فریده امینی؛ بی بی سادات رضی بهابادی

4.

حل تعارض ظاهری بین آیات سیف و نفی اکراه و تأثیر آن در مسئلۀ آزادی در انتخاب دین

صفحه 81-101
محمدرضا شایق

5.

عمومیت ارسال پیامبران از منظر قرآن کریم

صفحه 103-126
حامد شیواپور؛ محمد حاج محمدی

6.

سیاق و اثر آن بر فهم و ترجمۀ قرآن کریم

صفحه 127-148
علی رضا محمد رضایی؛ فاطمه ناصری

7.

بررسی ماهیت واقع‌بینی و آثار آن از منظر قرآن و حدیث

صفحه 149-171
سیده هانیه مومن؛ سید محمد هادی زبرجد

8.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب