1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین (مطالعۀ موردی در ایران)

صفحه 1-19
محمد رضا تقی زاده یزدی؛ حسین میرشجاعیان حسینی؛ عزت ا... اصغری زاده؛ حامد شکوری گنجوی

3.

ارائة مدلی برای انتخاب سبد پروژه با آثار متقابل و اشتراک منابع بین پروژه ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

صفحه 21-42
بهروز دری؛ بهرنگ اسدی؛ ساسان مظاهری

4.

موازنة زمان- هزینه برای بیشینه‌سازی ارزش خالص فعلی پیمانکار با الگو‌های پرداخت هزینه و محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعة موردی: بخش محدودی از پروژة احداث پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس)

صفحه 43-64
مصطفی زارعی؛ حسینعلی حسن پور

5.

بهینه سازی همزمان چند هدفه فرایند دادرسی کیفری به کمک شبیه سازی کآمپیوتری گسسته- پیشامد و طراحی آزمایش ها

صفحه 65-82
لیلا علی زاده؛ رسول نورالسناء؛ صدیق رئیسی

6.

پیکره بندی شبکة زنجیرة تأمین یکپارچة راهبردی تصادفی

صفحه 83-105
حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا مهرگان؛ لعیا الفت

7.

شناسایی و رتبه بندی ملاحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs)

صفحه 107-124
اسماعیل کلانتری؛ جهانشاه چرختاب مقدم

8.

مکان‌یابی پناهگاه‌ها و مراکز امدادی- مخابراتی با درنظرگرفتن عدم قطعیت در زمان بحران (مطالعة موردی: بحران سیل در منطقة 3 تهران)

صفحه 125-149
احمد محمدی؛ سعید یعقوبی؛ جمال نهفتی کهنه؛ میر سامان پیشوایی

9.

شناسایی و اولویت بندی معیارهایی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات

صفحه 151-174
محمود رضا مستقیمی؛ محمد رحیم رمضانیان؛ محمد اسماعیل زاده

10.

به‌کارگیری F-PROMETHEE برای ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران پروژههای عمرانی (مطالعة موردی: انبوهسازان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد)

صفحه 175-188
مهدی نصراللهی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب