1.

آینده‌پژوهی بحران آب در ایران به‌روش سناریوپردازی

صفحه 1-17
احد رضایان؛ علی حسین رضایان

2.

ارزیابی روش‏های تبخیر و تعرق پتانسیل و تشت تبخیر با مقادیر لایسی‌متر در یک اقلیم نیمه‌خشک (مطالعۀ موردی: دشت قزوین)

صفحه 19-30
رستا نظری؛ عباس کاویانی

3.

ارزیابی یک شاخص خشکسالی ترکیبی جدید مبتنی بر داده‏های سنجش از دوری (RCDI) در محدودۀ ایران مرکزی

صفحه 31-43
یعقوب نیازی؛ علی طالبی؛ محمد حسین مختاری؛ مجید وظیفه دوست

4.

برآورد شاخص زیستی آلودگی و کیفیت آب رودخانۀ هراز با استفاده از جوامع ماکروبنتوزها

صفحه 45-53
کیوان صائب؛ لعبت تقوی؛ حسین کاظمیان

5.

بررسی پایداری کناری و فرسایش پنجه‏ای ناشی از جریان سطحی با استفاده از مدل BSTEM (مطالعۀ موردی: رودخانۀ بشار)

صفحه 55-68
مجید خزایی؛ احمد نوحه گر؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ عبدالرسول تلوری

6.

بهینه‏ سازی الگوی کشت با استفاده از روش TOPSIS و الگوریتم ژنتیک بر‌مبنای قابلیت‌های GIS (مطالعۀ موردی: اراضی بخش جلگه، استان اصفهان)

صفحه 69-82
علیرضا وفائی نژاد

7.

پیش ‏بینی حساسیت به فرسایش آبکندی منطقۀ سیمره براساس مدل عامل قطعیت و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر آن

صفحه 83-93
ناصر طهماسبی پور؛ امید رحمتی؛ سمیرا قربانی نژاد

8.

شناسایی الگوهای پیوند از دور مؤثر بر بارش حوضۀ کارون

صفحه 95-105
داریوش رحیمی؛ خدایار عبداللهی؛ سادات هاشمی نسب

9.

کاربرد مدل LAPSUS در برآورد رواناب و رسوب در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گناباد

صفحه 107-119
مسعود عشقی زاده؛ محمد تقی دستورانی؛ حمید رضا عظیم زاده

10.

مدل ‏های بهینه‏ سازی برداشت مطمئن از مخزن سد قشلاق برمبنای شرایط‌ عدم قطعیت هیدرولوژیکی

صفحه 121-132
مهری کاکی؛ فرخ اسدزاده؛ احمد فاخری فرد

11.

مطالعۀ پتانسیل جذب فلزات سنگین به‌وسیلۀ گیاهان آبزی در رودخانۀ دز

صفحه 133-140
لاله رومیانی؛ رضا جلیل زاده ینگجه

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-11


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب