1.

بررسی جایگاه «ادراکات حسی» و «احساس» در پدیده‌شناسی فضای ساخته‌شده

صفحه 7-21
علی اکبری؛ محمد منصور فلامکی

2.

تحلیل انسان‌شناختی کارآفرینی و توسعه روستایی در عصر جهانی شدن: مطالعه موردی استان همدان

صفحه 23-43
حسن شهرکی؛ رضا موحدی؛ احمد یعقوبی فرانی

3.

بازسازی اجتماعی مناطق جنگ‌زده: روایت شکل‌گیری مجدد اجتماعات هویتی روستایی در سه روستای نژمار، قلاجی و قلعه‌گاه

صفحه 45-61
موسی عنبری؛ سامال عرفانی

4.

فرهنگ های مصرف محلی و کالای جهانی: مردم‌نگاری فرهنگ محلی در مواجهه با امر جهانی در شهر بانه

صفحه 63-82
کمال خالق پناه؛ هیوا کریم زاده

5.

بررسی و تبیین نقش عشایر استان ایلام در پیشبرد راهبردهای دفاعی در دفاع مقدس

صفحه 83-99
مرتضی اکبری

6.

درآمدی بر قوم‌باستان‌شناسی کوچ‌روان قره‌داغ مرکزی آذربایجان

صفحه 101-118
وحید عسکرپور؛ آرش تیرانداز؛ بهرام آجورلو

7.

بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی

صفحه 119-133
امیلیا نرسیسیانس؛ ساجده میراحمدی پور؛ پویا شهریاری راد

8.

انسان‌شناسی زیستی در قرن بیست و یکم

صفحه 135-153
زهره انواری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب