1.

تبیین نگرش دانشجویان به مصرف الکل از دیدگاه نظریة انتخاب عقلانی (مطالعة موردی: دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

صفحه 511-537
اکبر علیوردی نیا؛ سمیه میرزایی

2.

مطالعة جامعه‌شناختی پیامدهای اقتصادی بازار و تجارت مرزی (اتنوگرافی انتقادی بازار مرزی بانه)

صفحه 539-573
حمید رضا جلایی پور؛ بهمن باینگانی

3.

بازسازی معنایی کنش مالیاتی به روش نظریة زمینه‌ای (مطالعة موردی: مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزودة شهر زنجان)

صفحه 575-592
کمال اوجاقلو؛ حسین بهروان؛ محسن نوغانی

4.

جوک‌های سیاه، تعامل‌های اجتماعی و پیامدهای غیرسازندۀ آن

صفحه 593-615
مهرداد توکلی راد؛ غلامرضا غفاری

5.

برساخت اجتماعی عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی‌های مقیم شهر شیراز، به‌سوی یک نظریة زمینه‌ای

صفحه 617-640
علی روحانی؛ مسعود انبارلو

6.

مطالعۀ کیفی پیامدهای ارتباط با جنس مخالف در میان نوجوانان دختر و پسر (مطالعۀ موردی: نوجوانان شهر مشهد)

صفحه 641-662
فردین محمدی؛ حسین محمدی

7.

تبیین جامعه‌شناختی میزان ترس از جرم در شهرستان‌های استان همدان در دو سطح خرد و منطقه‌ای

صفحه 663-689
منوچهر رشادی؛ بیژن زارع؛ پروانه دانش؛ صلاح الدین قادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب