1.

تأثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria bassiana روی کنه تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae و سن شکارگر Orius niger

صفحه 129-138
علی اصغر کوثری؛ احد صحراگرد؛ رضا طلایی حسنلویی

2.

اثر قارچ‌ریشه (میکوریز) Glomus mosseae بر بوته‌میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری

صفحه 139-149
حلیه حسینی؛ ناصر پنجه که؛ حسین علایی

3.

تأثیر باکتری‎های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‎زمینی

صفحه 151-162
عادله سبحانی پور؛ کیوان بهبودی؛ اسماعیل محمودی؛ محسن فرزانه

4.

کارایی سویه‌های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته

صفحه 163-176
فریبا فتحی؛ روح الله صابری ریسه؛ محمد مرادی

5.

کارایی و نرخ مصرف کفشدوزک Hippodamia variegata (Goez) با تغذیه از شته سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 177-191
ایمان رمضانی؛ محمد امین سمیع

6.

بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood

صفحه 193-200
جعفر ابراهیمی‌فر؛ ارسلان جمشیدنیا؛ حسین اللهیاری

7.

تأثیر عصاره‌های مختلف گیاه دارویی تشنه‌داری (Scrophularia striata) در کاهش آفلاتوکسین B1 قارچ (Aspergillus flavus) روی مغز پسته

صفحه 201-209
لیلا مرادی؛ زهره جعفری؛ محسن فرزانه

8.

ارزیابی نظام‌های کشت نواری ذرت و شبدر در کنترل زیستی کرم ساقه‌خوار اروپایی ذرت Ostrinia nubilalis (Hübner)

صفحه 211-222
سید علی اصغر فتحی

9.

تأثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas spp. و Bacillus spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص‌های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه‌گرهی (Meloidogyne incognita)

صفحه 223-234
اعظم زین الدینی ریسه؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ حمید روحانی؛ محمد مرادی؛ روح اله صابری ریسه

10.

توانایی بیوکنترل سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد 2و4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانید‌هیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی

صفحه 235-246
فاطمه جمالی؛ محمد مدرسی؛ فرشته بیات

11.

بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma asperellum در کنترل Botrytis cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی

صفحه 247-259
فرناز جلالی؛ دوستمراد ظفری؛ هومن سالاری

12.

اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 261-268
ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

13.

ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند

صفحه 269-272
بهروز خلیل طهماسبی؛ سعید مودی؛ غلام رضا زمانی؛ قربانعلی اسدی؛ محمد تقی ال ابراهیم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب