1.

کمی‌سازی ساختار افقی توده‌های آمیخته راش در فاز تکاملی کاهش پایه‌ها

صفحه 647-656
وحید اعتماد؛ مرتضی مریدی؛ کیومرث سفیدی

2.

پایش اجتماعی؛ تحلیل شبکه و سرمایۀ اجتماعی در مدیریت پایدار منابع جنگلی (منطقۀ تحقیق: روستای کُدیر بخش کُجور استان مازندران)

صفحه 657-665
الهه علی بابایی عمران؛ مهدی قربانی؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ محمد عواطفی همت

3.

طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

صفحه 667-677
رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی

4.

نگهداری بذر ملج (Ulmus glabra Hudson) در شرایط فراسرد (Cryopreservation)

صفحه 679-688
محبتعلی نادری شهاب؛ مریم جبلی؛ علی اشرف جعفری

5.

بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر زنده‌مانی بذر و رویش نهال‌های گونه کُنار(Ziziphus spina-christi L.)

صفحه 689-699
اعظم السادات صالحی؛ اسداله متاجی؛ وحید اعتماد؛ رضا بصیری

6.

بررسی امکان توسعۀ گردشگری در جنگل با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی

صفحه 701-711
حمید صوفی مریو؛ ساسان بابایی کفاکی؛ وحید اعتماد؛ ناصر احمدی ثانی

7.

مقایسۀ رفتار رویشی نتاج سفیدپلت با درختان مادری

صفحه 713-723
فرهاد اسدی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ جمشید مختاری

8.

مدل سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه بادامک (Amygdalus scoparia Spach) در مراتع موشکیه استان قم

صفحه 725-734
حسین پیری صحراگرد؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ مجید آجورلو؛ محمد نهتانی

9.

بررسی امکان برنامه ریزی استفادۀ چندمنظوره از مناطق جنگلی زاگرس

صفحه 735-745
ناصر احمدی ثانی؛ ساسان بابایی کفاکی؛ اسدالله متاجی؛ لیدا رزاق نیا

10.

ذخیرۀ کربن و رابطة آن با ویژگی های فیزیکی و شیمیایی در خاک کاربری های مختلف در منطقة زاگرس شمالی

صفحه 747-756
مجید پاتو؛ علی صالحی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ عباس بانج شفیعی

11.

بررسی نیازهای رویشگاهی و خصوصیات کمی توده‌های طبیعی زالزالک زرد در استان آذربایجان‌غربی

صفحه 757-766
احمد علیجانپور؛ سالار تارم؛ جواد اسحاقی راد

12.

مقایسۀ خصوصیات توده و خاک جنگلکاری خالص و آمیختۀ صنوبر و توسکا (مطالعۀ موردی: چمستان، استان مازندران)

صفحه 767-776
مسعود قربانی؛ جمشید مختاری؛ سید احسان ساداتی؛ هرمز سهرابی

13.

همه گیرشناسی خشکیدگی بلوط: تحلیل الگوی مکانی زمانی - مرگ ومیر بلوط در یک جنگل بلوط بلندمازو در استان گلستان (مطالعه موردی: پارک جنگلی قرق)

صفحه 777-788
جلیل کرمی؛ محمد رضا کاوسی؛ منوچهر بابانژاد

14.

بررسی ظرفیت لنگرخمشی و تحمل تنش در اتصال بیسکویتی L شکل چوب ماسیو و فرآوردههای مرکب چوبی

صفحه 789-798
حسین رنگ آور؛ منوچهر عباسی

15.

تأثیر شیارزنی زیستی با استفاده از قارچ های Pysisporinus vitreus و Xylaria longipes بر نفوذپذیری گازی و ضریب انتشار بخار آب چوب نوئل (Picea abies)

صفحه 799-807
رضا قمری؛ اصغر طارمیان

16.

استفاده از هیبرید فنل فرمالدهید چسب ماهی در ساخت -تخته لایه

صفحه 809-819
مهسا نصری نوبندگانی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ حسین یوسفی

17.

اثر کهنگی تسریع شدة حرارتی کاغذ CMP مخلوط پهن برگان بر ویژگی های مکانیکی و نوری خمیرکاغذ بازیافتی حاصل از آن

صفحه 821-830
حسین کرمانیان؛ مهدی رحمانی نیا؛ امید رمضانی؛ مریم عبدی؛ نرجس خاتون مداحی

18.

تأثیر افزودن نانوکایتوزان بر ویژگی های فرایندی و کیفی کاغذ چاپ و تحریر تهیه شده از الیاف بازیافتی

صفحه 831-840
مهدی رحمانی نیا؛ خسرو حسینیان؛ امیر خسروانی

19.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-18


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب