1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

رسانه‌های اجتماعی مجازی و عرصۀ سیاست در ایران (بررسی موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری و کارناوال‌های شهری در تهران)

صفحه 553-572
محمد رضا تاجیک؛ سمیه خداخواه آذر

3.

سازۀ ‌دانایی‌ مدرن و امتناع بازتولید مدرنیته در زیست‌جهان ایرانی

صفحه 573-592
مجید توسلی رکن آبادی؛ محمد نژادایران

4.

تبیین رویکرد جامعه‌شناختی-هویتی شکل‌گیری خشونت‌های تروریستی با تأکید بر آرای جان برتون

صفحه 593-612
سعید حاجی ناصری؛ سید محمد حسین اکرمیان

5.

آرای اندیشمندان غرب دربارۀ عدالت ‌از زاویۀ منازعۀ «حق» و «خیر»

صفحه 613-632
جلال درخشه؛ مرتضی فخاری

6.

مزایای تحلیل سیاست خارجی از منظر تصمیم‌گیر

صفحه 633-652
غلامعلی سلیمانی

7.

فقیهان در مسند سیاست مقایسۀ نگرش حقوقی با نگرش سیاسی در حکومت اسلامی

صفحه 653-671
محمد سمیعی

8.

رویکرد نظری به انقلاب اسلامی: بررسی اندیشۀ سیاسی شریعتی دربارۀ انقلاب اسلامی

صفحه 673-691
علیرضا صدرا؛ محمدرضا شمسا

9.

ناسیونالیسم و مدرنیسم: مقایسۀ دیدگاه آنتونی اسمیت (رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی) و مکتب نوگرا

صفحه 693-708
حبیب الله فاضلی؛ نوذر خلیل طهماسبی

10.

سیاست دیجیتال و تباهی سیاسی در دولت‌های ضعیف: تجربۀ انقلاب‌های عربی

صفحه 709-726
حجت کاظمی

11.

برداشت‌های گوناگون از مفهوم جمهوریت در تاریخ جمهوری‌خواهی ایران

صفحه 727-740
محسن مدیر شانه چی؛ حسین شریعتی

12.

ساخت و تثبیت "دیگری" در روابط خارجی ایران از تکوین حکومت صفوی (907ق/ 1502م) تا ده سال نخست تأسیس نظام جمهوری اسلامی (1368ش/ 1989م)

صفحه 741-759
سیدعلی منوری

13.

دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه و غلبۀ گفتمان اسلام‌گرایی میانه‌رو

صفحه 761-777
سید احمد موثقی؛ جعفر نوروزی نژاد

14.

آیت‌الله میرزا محمدرضا مجتهد و نهضت مشروطه‌خواهی

صفحه 779-795
جلال میرزایی

15.

مقایسة مبانی مشروعیت در دولت‌های هخامنشی و ساسانی

صفحه 797-815
احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب