1.

تأثیر روابط و پیوندهای خویشاوندی بر میزان آسیب‌های اجتماعی در استان‌های کشور

صفحه 1-26
هوشنگ نایبی؛ بهنام لطفی خاچکی

2.

داغِ ننگ‌سازی و پزشکی‌شدن مسائل روانی: مطالعه‌ای برساخت‌گرایانه دربارۀ مسئلۀ افسردگی در شهر تبریز

صفحه 27-50
ابوعلی ودادهیر؛ حسین ذلولی؛ حسین بنی فاطمه؛ فریده نبیلی

3.

بررسی تأثیر احساس آنومی بر امکان کنش ارتباطی (مورد مطالعه: شهر مشهد)

صفحه 51-70
ابوتراب طالبی؛ سعیده امینی؛ سید فرید طلوع پارسا

4.

بررسی تجربۀ افراد از عضویت در شبکه‌های هرمی کوئست: علل جذب، شیوۀ فعالیت و پیامدها

صفحه 71-94
ابراهیم حاجیانی؛ آرش نصر اصفهانی؛ اسماعیل غلامی پور

5.

مطالعۀ تطبیقی انسجام اجتماعی بین دو قومیت آذری و کُرد (مورد مطالعه: شهرهای سنندج و تبریز)

صفحه 95-122
مهناز فرهمند؛ سید محسن سعیدی مدنی؛ مهناز سهندی خیلفه کندی

6.

نسل و جدی انگاری جرم

صفحه 123-150
مریم قاضی نژاد؛ مینا ذبیحی

7.

بیان مدلی داده‌بنیاد برای بررسی جامعه‌شناختی آزار جنسی و احساس ناامنی زنان در بیمارستان‌ها

صفحه 151-192
مریم مکتوبیان؛ وحید قاسمی؛ سید علی هاشمیانفر

8.

تحلیل و بررسی کیفی عوامل مؤثر بر همسر‌کشی در بین زنان و مردان (مطالعۀ موردی: زندانیان اصفهان)

صفحه 193-214
فریدون وحیدا؛ حسینعلی سبزه؛ حامد ذاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب