1.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح

صفحه 181-200
محمد امین فرد؛ حمید فرشی؛ مصطفی رحمانی پاچی

2.

آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری

صفحه 201-224
حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی

3.

نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص

صفحه 225-247
احمد حاجی ده آبادی

4.

حقوق مؤدیان مالیاتی از منظر فقه امامیه در فرایند تشخیص و وصول مالیات

صفحه 249-281
محمد علی کرباسیون؛ ولی رستمی

5.

بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر

صفحه 283-300
رضاعلی کرمی

6.

اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391

صفحه 301-317
خدیجه مرادی؛ عاتکه قاسم زاده

7.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

صفحه 319-335
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

8.

جستاری دربارۀ تأخیر در اجرای حد

صفحه 337-358
رحیم نوبهار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب