1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

نقد رابطة میان سرمایة تحصیلی و ابیتوسِ هنری

صفحه 165-186
سارا شریعتی؛ مریم سالاری؛ راهله هاشمی

3.

ایدئولوژیِ جنسیتیِ بصری در آثار نقاشان زن و مرد با موضوع پرترة زنان در شش دهة گذشته در ایران

صفحه 187-211
فرزان سجودی؛ لیلا طباطبایی یزدی

4.

بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم به همین سادگی

صفحه 213-238
اعظم راودراد؛ سیدعلی اصغر سلطانی؛ مرجانه سوزن کار

5.

سیمای زنان ایرانی در تلویزیون‌های اروپا؛ مطالعۀ موردی مستندهای تلویزیونی

صفحه 239-262
عبدالله بیچرانلو؛ سیده راضیه یاسینی

6.

گفتمان‌شناسی شعر پست‌مدرن ایران

صفحه 263-285
قدسیه رضوانیان؛ احمد خلیلی

7.

بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کور

صفحه 287-307
مهدی نجف زاده؛ محدثه جزائی

8.

بررسی مفاهیم سوگ در قوم بختیاری با تأکید بر تحلیل محتوای موسیقی گاگریو

صفحه 309-329
سوده مقصودی؛ پژمان شیرمردی

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب