1.

سخن سردبیر

صفحه 1-1

2.

صفحه های آغازین

صفحه 1-2

3.

ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

صفحه 1-7
علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان

4.

تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

صفحه 9-16
شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی

5.

ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک

صفحه 17-24
اعظم ابوالحسنی زرجوع؛ غلامرضا زهتابیان؛ ناصر مشهدی؛ حسن خسروی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی

6.

شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور

صفحه 25-35
محسن مسعودیان؛ مصطفی داوودی نژاد

7.

آثار استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه‌نشده در آبیاری کلزا (مطالعة موردی: فاضلاب خام کارخانة خمیرمایه)

صفحه 37-45
داود کاه فروشان؛ سونیا عادلی

8.

مقایسة مشخصات کیفی لجن در فرایند تلفیقی بیوراکتور غشایی رشد چسبیده با بستر شناور و بیوراکتور غشایی متعارف

صفحه 47-56
یوسف رحیمی؛ علی ترابیان؛ ناصر مهردادی؛ حسین نایب

9.

تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

صفحه 57-66
رضا حیدری؛ سیدمحمد موسوی؛ آرزو جعفری؛ سید امید رستگار

10.

تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی

صفحه 67-77
صادق صالحی؛ مهشید طالبی صومعه سرایی

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب