1.

بررسی مقدار ربایش و اهمیت آن در مطالعات اکوهیدرولوژی در گیاهان مرتعی

صفحه 1-10
نسرین کلاهچی؛ محسن محسنی ساروی؛ علی طویلی؛ قاسم اسدیان

2.

برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم آب توسط اکوسیستم‌های مرتعی البرز مرکزی

صفحه 11-16
سید علیرضا موسوی؛ حسین ارزانی

3.

ارزیابی دقت روش‌های هوشمند و آنالیز حساسیت تبخیر- تعرق گیاه مرجع به پارامترهای هواشناسی در دو اقلیم مختلف

صفحه 17-24
معصومه نجفی؛ وحید عظیمی؛ محمد شایان نژاد

4.

ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر روند تغییرات رواناب حوضۀ آبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل‌های چرخش عمومی جو

صفحه 25-34
محمد محمدلو؛ علی حقی زاده؛ حسین زینی وند؛ ناصر طهماسبی پور

5.

واسنجی و پهنه‌بندی ضرایب اقلیمی شاخص پالمر به‌منظور مدیریت ریسک خشکسالی در اکوسیستم‌های طبیعی (تالاب‌ها) ایران

صفحه 35-46
سارا آزادی؛ سعید سلطانی

6.

تخمین مقدار دبی حداکثر سیلاب با استفاده از روش SCS برای مدیریت اراضی زیرحوضه‌های منطقة کن

صفحه 47-57
محمدحسین جهانگیر؛ سعیده صادقی؛ حدیث سلیمانی

7.

عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات زمانی مؤلفه‌های کیفی آب رودخانۀ زرد در استان خوزستان

صفحه 59-68
مریم موسویان؛ علی حقی زاده؛ سمیه دهداری؛ زینب حزباوی

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب