1.

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد خوراکی معیوب در حقوق ایران

صفحه 1-21
عهدیه السادات افضلی حسینی؛ محمدرضا امیرمحمدی؛ ایوب احمد پور گهرت

2.

بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی‌

صفحه 23-50
همایون مافی؛ حسام کدیور

3.

حقوق پیش‌فروشنده در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسة آن با حقوق بایع در قانون مدنی

صفحه 51-79
حمید ابهری؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی

4.

خلط نظری ناشی از خطا در واژه‌شناسی

صفحه 81-100
ابراهیم عبدی پور فرد؛ نصراله جعفری خسروآبادی

5.

مطالعة تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب‌بازی

صفحه 109-133
مصطفی السان؛ جعفر امشاسفند؛ مجید دادکیا؛ حمید آجورلو

6.

تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویة ‌قضایی

صفحه 135-170
عبدالرضا علیزاده

7.

تأسیس حقوقی انبار در محل استقرار کالا

صفحه 171-196
سید علی سید احمدی سجادی؛ هدی کاشانی زاده

8.

قرائت فقهی حقوق اقتصادی

صفحه 197-226
سیدعلی‌محمد یثربی

9.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب