1.

بررسی ارتباط کیفیت زندگی با تغییرات دینداری دانشجویان

صفحه 1-19
غلامرضا جمشیدیها؛ موسی عنبری؛ مهدی محمدی

2.

مطالعة اکتشافی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بیماران مبتلا به ایدز در ایران (مورد مطالعه: بیماران بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران)

صفحه 21-43
علی شکوری؛ محمد دارکش

3.

تیپولوژی‌ها‌ی قتل بر‌اساس چند روایت

صفحه 45-68
سهیلا صادقی فصایی

4.

مطالعة عوامل اجتماعی مؤثر بر کار کودکان و پیامد آموزشی ناشی از آن مورد مطالعه روستای کراده، شهرستان جهرم

صفحه 69-92
سید احمد فیروز آبادی؛ زهرا رضانیاکان

5.

باروری و نابرابری‌های اجتماعی مبتنی بر جنسیت در خانه‌داری و بچه‌داری در بین زوجین شاغل در ایران

صفحه 93-107
محمود قاضی طباطبایی؛ نادر مهری

6.

تأثیر حمایت‏های اجتماعی غیر‌رسمی بر کیفیت زندگی سالمندان بازنشسته به‌مثابۀ یک مسئلة اجتماعی: مطالعة صندوق تأمین اجتماعی و صندوق صنعت نف

صفحه 109-130
مجید کوششی؛ علی اصغر سعیدی؛ شیوا پروائی هره دشت

7.

برساخت اجتماعی ناتوانی

صفحه 131-154
علیرضا محسنی تبریزی؛ خدیجه جبلی

8.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-7


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب