1.

سرمقاله نگرش روش شناختی بر اقتصاد آموزش و پرورش

محمود متوسلی

2.

پیشنهاد یک مدل کلان رشد برای توسعه اقتصاد ایران

Mahdavi

3.

بررسی اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی

دکتر کامبیز هژبر کیانی؛ سیروس نیک اقبال

4.

هدف گذاری نرخ واقعی ارز و ثبات اقتصادی : مورد ایران

دکتر اکبر کمیجانی؛ دکتر محسن ابراهیمی

5.

درونزایی عرضه پول و تأثیر فشارهای هزینه ای بر آن دراقتصاد ایران

دکتر اسد ا... فرزین وش؛ دکتر تیمور رحمانی

6.

بر آورد سری زمانی تابع تقاضای واردات ایران : یک تحلیل مجدد

دکتر سید جواد پور مقیم

7.

تحلیل همبستگی شاخصهای توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور (چارچوب و متدولوژی)

علیرضا علی احمدی؛ محمد زنده دل

8.

روشهای اقتصادی مبارزه با آلودگی هوای تهران

حمید دیهیم

9.

استخدام رسمی – پیمانی و نقش شرکتهای کاریابی

مرتضی اعلاباف صباغی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب