1.

بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی

صفحه 1-18
بهروز اخلاقی؛ اسدالله صحرانورد

2.

رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی

صفحه 19-31
حسن بادینی؛ خسرو مومنی

3.

امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

صفحه 33-51
علیرضا پوراسماعیلی؛ عبدالحسین شیروی

4.

نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی

صفحه 53-68
محمدجواد جاوید

5.

تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه

صفحه 69-87
عباس زراعت

6.

حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

صفحه 89-108
الهام شریعتی نجف آبادی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه مرادی

7.

بررسی نقش روان‌شناسی محیط در طراحی محیط‌های قضایی و دادگاهی

صفحه 109-123
ندا ضیابخش؛ فاطمه بهرامی نژاد

8.

تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه

صفحه 125-145
بیژن عباسی

9.

تعامل مصونیت دولت‌ها و قواعد آمره در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی 2012

صفحه 147-166
ستار عزیزی

10.

حسن‌نیت در حقوق ایران

صفحه 167-186
ناصر کاتوزیان؛ محمد هادی عباس زاده

11.

نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر

صفحه 182-202
احمد مومنی راد؛ ابوبکر امام اف

12.

مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت

صفحه 203-221
علیرضا یزدانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب