1.

تأثیر تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک بر عمق بخشی آرام سازی (ثبت¬شده توسط سیگنال¬های SCL "جریان الکتریکی پوست") جودوکاران تیم ملی

صفحه 5-21
محمدتقی خورند

2.

عوامل انگیزشی شرکت در رشتة کشتی در میان کشتی¬گیران رده¬های سنی مختلف شهر کرمانشاه

صفحه 23-35
ایرج آرمندپور؛ جواد عظیمی راد؛ حمیدرضا نگارستانی

3.

تعیین روایی و پایایی پرسشنامة ارزیابی شکست در عملکرد

صفحه 37-48
بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ الهام عظیم زاده؛ جواد افشاری

4.

تأثیر یک برنامة مداخلة تمرینی بر عملکردهای حرکتی مرتبط با افتادن در مردان سالمند بدون فعالیت بدنی منظم

صفحه 49-65
داریوش خواجوی؛ احمد فرخی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ انوشیروان کاظم نژاد

5.

تأثیر سطوح مختلف انگیختگی و شدت تمرین بر تصمیم گیری فوتبالیست های ماهر زن

صفحه 67-89
فاطمه رضایی؛ مهدی شهبازی؛ فضل الله باقرزاده

6.

تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر

صفحه 91-105
جان بابا آقایی نژاد؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی

7.

اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حین اجرا بر یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایة بسکتبال

صفحه 107-124
رزا رهاوی؛ معصومه شجاعی؛ زهرا استیری؛ حسن نقی زاده

8.

تأثیر روش های یادگیری قیاسی، آشکار و اکتشافی بر افت عملکرد تحت فشار روانشناختی

صفحه 125-146
زهرا عسگری؛ بهروز عبدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب