1.

تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS

صفحه 1-18
عیسی ابراهیم زاده؛ کاظم حبیب ا... زاده

2.

برنامه ریزی تعاملی گردشگری روستایی با رهیافت ارزیابی مشارکتی روستاییT مورد مطالعه روستای وکیل آباد «سردابه»

صفحه 19-34
مهدی طالب؛ حسین میرزایی

3.

نگرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی روستایی، نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان، شهرستان تنکابن

صفحه 35-48
ناصر علیقلی زاده فیروز جایی؛ مصطفی قدمی؛ مهدی رمضان زاده لبسویی

4.

بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان

صفحه 49-65
محمد حسن ضیاء توانا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ صادق اصغری لفمجانی؛ محمد حسن گنجی

5.

سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری بر اساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان، نمونه موردی : شهر اصفهان

صفحه 67-87
فرانک سیف الدینی؛ محمد شعبانی فرد؛ علی حسینی؛ مصطفی رشیدی

6.

تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران

صفحه 89-106
جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی

7.

تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی، با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره و شبکه‎های عصبی

صفحه 107-121
میرنجف موسوی؛ علی زنگی آبادی؛ مسعود تقوایی؛ حمید رضا وارثی؛ کرامت ا... زیاری

8.

مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

صفحه 123-140
الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب