1.

ارزیابی سیاست‌های توسعة اقتصادی روستایی از دیدگاه منطقه‌ای با نگاهی بر سیاست‌های دولت در ایران

صفحه 451-479
میرعلی سیدنقوی؛ علی بابایی

2.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة مکانیزاسیون در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان غنی‌بیگلو، شهرستان زنجان)

صفحه 481-503
سید حسن مطیعی لنگرودی؛ مهدی حسام؛ مهدی چراغی؛ حدیثه آشور

3.

عوامل مؤثر بر ماندگاری جوانان روستایی مطالعة موردی: شهرستان اهر

صفحه 505-534
ولی اله رستمعلی زاده؛ علی قاسمی اردهائی؛ نیر رستمی

4.

فرایند تبدیل نقاط روستایی به شهر در مقیاس ملی و پیدایش پدیدة «خام‌شهرها»

صفحه 535-557
سعید زنگنه شهرکی

5.

مذهب و مدرنیته در کردستان تحلیل جامعه‌شناختی اثرگذاری عناصر مدرن بر ارزش‌های مذهبی در جامعة روستایی موکریان

صفحه 559-584
رشید احمدرش؛ یاسمن توحیدیان

6.

ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از سامانه‏های هوشمند (منطق فازی) (مطالعة موردی: دهستان مهبان شهرستان نیک‌شهر)

صفحه 585-613
فرامرز بریمانی؛ عثمان بلوچی

7.

سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از تکنیک روش تشابه به گزینة ایده‌آل فازی مطالعة موردی: دهستان میانده - استان فارس

صفحه 615-640
جابر علی زاده؛ حمید برقی؛ حمزه رحیمی؛ علی افشاری پور

8.

کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی

صفحه 641-660
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدا... سجاسی قیداری؛ مهدی پورطاهری؛ عادل آذر

9.

کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در برنامه‌ریزی توریسم مطالعة موردی: ناحیة کوهستانی غرب گیلان

صفحه 661-690
سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ رحیم حیدری چیانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب