1.

زمین شناسی آبرفت‌های تهران و ارزیابی طبقه‌بندی ریبن جهت مطالعات زمین‌شناسی مهندسی

اکبر چشمی؛ علی فاخر؛ ماشاءالله خامه چیان

2.

پترولوژی سنگهای آتشفشانی کرتاسه شمال سنندج

حسین عزیزی؛ حسین معین وزیری

3.

چینه شناسی زیستی و چینه شناسی سنگی ردیف رسوبی ژوراسیک پسین در دهنه حیدری-بجنو (شمال غرب نیشابور ) با توجه به فونای آمونیتی

علیرضا عاشوری؛ محمود رضا مجیدی فرد؛ محمد وحیدی نیا؛ احمد رئوفیان

4.

پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد

5.

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی سنگ مخزن در میدان سراجه قم

بهمن بهلولی؛ روح اله حق زاده؛ علی حسنی

6.

کانی‌شناسی و طرز تشکیل توالی زئولیت‌دار منطقه سرتخت‏، جنوب شرقی سمنان، شمال ایران مرکزی

کمال الدین بازرگانی گیلانی؛ سمیه رضایی

7.

تفسیر توالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته کرتاسه فوقانی در شمال شرق بجستان

اسدالله محبوبی

8.

پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ نفوذی اوچ‌پلنگ (شمال خاور کاشمر)

داریوش اسماعیلی؛ محمدرضا رازقی

9.

بررسی شرایط تشکیل کلینتونیت در هاله دگرگونی توده‌نفوذی حسن‌آباد (جنوب‌غرب یزد)

سمیرا زندی‌فر؛ محمد‌ولی ولی‌زاده؛ محمد‌علی برقی؛ داریوش اسماعیلی

10.

تحلیل روابط ژنتیکی بین گدازه‌های آتشفشانی ائوسن در منطقه شیرین‌سو (جنوب لوشان) بر اساس شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیائی

محمدهاشم امامی؛ ناهید اسدی؛ منیره خیرخواه

11.

نقش مؤثر شواهد پتروگرافی (میکروفاسیس)، ژئوشیمی آلی و آثار فسیلی در تعیین محیط رسوبی (یک مثال از سازند پابده، حوضه زاگرس، جنوب غرب ایران)

رضا بهبهانی؛ سعید خدابخش؛ حسن محسنی؛ زهره آتش‌مرد؛ عبدالرضا مقدسی

12.

مطالعه پترولوژی، ژئوشیمیایی و ژنز فیروزه باغو-دامغان

ساسان لیاقت؛ وحیده شیخی؛ محسن نجاران

13.

دگرگونی تدفینی توف‌های سبز ائوسن در منطقه شمال تفرش

فرامرز طوطی؛ رضوانه جمالی آشتیانی؛ جمشید حسن زاده

14.

رخساره های پالینولوژیکی و پتانسیل هیدروکربورزایی سازند کژدمی در برش تنگ ماغر

ابراهیم قاسمی نژاد؛ مریم میرزالو

15.

هم ارزی ردیف‌های سنگی و زیستی تورونین - کامپانین در دو حوضه کپه‌داغ و ایران مرکزی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک

لیدا بخشنده؛ خسرو خسرو تهرانی

16.

پالینولوژی و محیط دیرینه سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ

unknown

17.

ارائه روابطی جدید برای محاسبه توان تخلخل در مخازن کربناته میادین نقتی ایران، حوضه زاگرس

محمد حسنی گیو؛ مسعود رحیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب