1.

بررسی تغیییرات مقادیر اتیلن درزمان برداشت وضمن نگهداری در انبار در میوه سیب رقم گلدن دلیشز

مصباح بابالار؛ رضا وپورقاسم

2.

بررسی اثرات دانه گرده پنج رقم پایه نر خرما برروی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی جیرفت

علیرضا طلائی؛ بهمن پناهی

3.

تاثیر تاریخ کاشت روی عملکرد دانه سه رقم ذرت درمنطقه اصفهان

غلامحسین سرمدنیا

4.

سینتیک آزاد شدن پتاسیم ازخاکهای شالیزاری شمال ایران 1- مقایسه وارزیابی معادلات سینتیکی مرتبه اول‘ مرتبه صفر و دفیوژن پاراوبولیکی

حسن توفیقی

5.

بررسی شوری آبهای سطحی حوزه آبخیز آجی چای ونقش فرسایش در آن

منوچهر گرجی اناری؛ حسینقلی رفاهی

6.

مقایسه اثر غلظت های مختلف اسید نفتالین استیک ومالیک هیدرازید و روش استعمال آن در کنترل پا جوش های ناشی از هرس سنگین دردرختان مسن انار

یوسف رسولزادگان

7.

بررسی اثرات پایه وکلرور کلسیم برروی تولید اتیلن وبرخی صفات کیفی میوه رددلیشس در سردخانه

محسن پیرمرادیان؛ مصباح بابالار

8.

جایگزینی تریتیکاله بجای ذرت درجیره های غذائی مرغان تخمگذار

محمود شیوازاد؛ علی نیکخواه؛ هوشنگ لطف الهیان

9.

ارزیابی خصوصیات آگرونومیکی ومرفولوژیکی ارقام گندم ایرانی ازنظر تحمل به شوری

حسین شاهسوندحسنی؛ سیروس عبدمیشانی؛ بهمن یزدی صمدی

10.

مقایسه سیمان وامولسیون قیر در تثبیت خاکهای واگرا

حسن رحیمی؛ کریم فکور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب