1.

بررسی اثر تاریخ کاشت و تاثیر چندقارچ کش روی بیماری زنگ سفید شاهی در منطقه ورامینStudies

حسن رضا اعتباریان

2.

بررسی شاخص برداشت و سرعت رشد رویشی به عنوان معیارهای انتخاب در برنامه های به نژادی گندم (Triticm aestivrm L.)

عبدالمجید رضائی

3.

اثر دور آبیاری برعملکرد محصول دانه جو و رشد آن

حسین فرداد؛ عظیم شیردلی

4.

بکارگیری روش EPM در مطالعه فرسایش پذیری و تولید رسوب حوزه آبخیز الموت رود

حسینقلی رفاهی؛ محمد رضا نعمتی

5.

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی گندمهای دوروم بومی ایران

علیرضا طالعی؛ نجاتعلی سالار

6.

استفاده از تکنیک PCR بعنوان مارکر DNA در براسیکا

سیروس عبد میشانی

7.

اثر عمق سطح ایستابی روی آبدهی ویژه خاک در جریان یک بعدی و دو بعدی هنگام زهکشی

محمد افلاطونی

8.

اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای[Moench Sorghum bicolor (L.)] در منطقه زیر سد درودزن (کوشکک در استان فارس)

شاهرخ جهان بین؛ کرامت اله رزمی؛ حسین غدیری؛ علی اکبر کامگار حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب