1.

تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه

دکتر قاسم صافی

2.

رابطه ی مطالعه دردوران کودکی- نوجوانی بامطالعه در دوران بزرگسالی

دکتر غفور امانی

3.

اصل وحدت وسرعنوان های موضوعی

دکتر مرتضی کوکبی

4.

سهم موضوع های انتشارات علمی کشورهای درحال رشد درنمایه ی استنادی علوم‹SCI›

دکتر فریده عصاره

5.

پیشنهاد تشکیل مرکز ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران

دکتر فریدون آزاده

6.

بررسی جامعه شناختی رابطه متقابل کتابخانه وجامعه

محمداسماعیل ریاحی

7.

اخبار کتاب وکتابخانه دراوراق روزنامه ی ارشاد از مرتضی قلی خان مؤیدالممالک

دکتر احمد شعبانی

8.

بررسی میزان همپوشانی عناوین نشریات ادواری‹ سال 1996›حوزه ی کشاورزی درکتابخانه های تخصصی ودانشگاهی استان تهران

رویا تاج الدین

9.

فهرست مثلنامه های عربی

دکتر عزت ملا ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب