1.

نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره¬ای و جوانه¬زنی بذر چاودار کوهی (Secale montanum) تحت تنش شوری

صفحه 181-189
امید انصاری؛ رضا توکل افشاری؛ فرزاد شریف زاده؛ علی شایان فر

2.

ساخت و انتقال سازه ژنی pBI:AtEXPB2 به آرابیدوپسیس تالیانا

صفحه 191-197
بهنام سینجلی؛ علیرضا عباسی؛ علیرضا طالعی؛ رحیم سروستانی؛ داوود داداشی

3.

بررسی اثر کاربرد اتفون و کود نیتروژن بر صفات کمی سورگوم شیرین (Sorghum bicolor (L.) Moench)

صفحه 199-207
مریم یوسف زاده؛ ماشااله دانشور؛ سمیه شهروسوند؛ حسین سرخه

4.

بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی (L. Hordeum spontaneum) بومی اقلیم های مختلف ایران

صفحه 209-225
شکیبا شاهمرادی؛ محمدرضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده

5.

تظاهر برخی ژن¬های دخیل در تحمل سرما در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش RT-PCR

صفحه 227-235
خزر ادریسی مریان؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد مهدی سوهانی؛ سید حسن حسنی

6.

مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن (شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه شبدر (Trifolium alexandrinum) در کشت مخلوط با ریحان (Ocimum basilicum)

صفحه 237-248
سارا صفی خانی؛ محمد رضا چایی چی؛ احمدعلی پور بابایی

7.

بررسی تأثیر همزیستی¬میکوریزایی بر کاهش اثرات تنش کم آبی، شاخص¬های رشد (Zea mays L.) و عملکرد ذرت

صفحه 249-260
زهره شاه حسینی؛ احمد غلامی؛ حمید رضا اصغری

8.

تجزیه چند متغیره صفات مختلف زراعی در ژرم پلاسم بومی گندم نان

صفحه 261-271
یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی

9.

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

صفحه 273-282
پیمان شریفى؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم

10.

واسنجی ترکیبات آللی ژن‌های پیوروایندولین (Pina-D1/Pinb-D1) و آزمون مکانیکی سختی بذر در گندم نان

صفحه 283-291
الهام مهرآذر؛ علی ایزدی دربندی؛ محسن محمدی

11.

شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد دانه در برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 293-304
بابک ربیعی؛ محمد مسائلی؛ علیرضا ترنگ

12.

بررسی تنوع ژنتیکی لوبیا براساس صفات مورفولوژیکی تحت دو شرایط نرمال و تنش خشکی

صفحه 305-315
رضا کشاورز نیا؛ بهروز محمدی نرگسی؛ علیرضا عباسی

13.

توارث برخی صفات کمی گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

صفحه 317-326
مجاهد کمالی زاده؛ عبدالهادی حسین زاده؛ حسن زینالی خانقاه

14.

ارتباط تجمع برخی متابولیت¬ها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نان

صفحه 327-345
شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ سیروس محفوظی

15.

نقشه¬یابی ارتباطی صفات ریشه در جو

صفحه 347-357
رضا عطایی؛ ولی اله محمدی؛ علیرضا طالعی؛ محمد رضا نقوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب