1.

اثر تاریخ‌ کاشت‌های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای پاییزه

صفحه 1-8
بهمن پاسبان اسلام

2.

ایجادکلکسیون هسته ای ژرم پلاسم لوبیای معمولی( Phaseolus vulgaris L.) براساس صفات مورفولوژیک در بانک ژن گیاهی ملی ایران

صفحه 9-21
شاهین واعظی

3.

تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر خصوصیات ظهور گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد یک ژنوتیپ بومی لوبیا به عنوان کشت دوم در رشت

صفحه 23-33
محدثه لطیف زاده؛ محمد ابوطالبیان؛ محسن زواره؛ محمد ربیعی

4.

تاثیر بیوپرایمینگ بر مولفه‌های جوانه‌زنی، صفات فیزیولوژیکی، آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل بیماری رایزوکتونیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 35-45
محمد انتصاری؛ فرزاد شریف زاده؛ محمد دشتکی؛ مسعود احمد زاده

5.

مکان یابی QTL های کنترل کننده صفات زراعی جمعیت هاپلوئید مضاعف جو حاصل از “Steptoe×Morex” در شرایط تنش خشکی

صفحه 47-57
براتعلی فاخری؛ لیلا مهرآوران

6.

واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجه فرنگی(Lycopersicon esculentum Mill.) به تنش گرما

صفحه 59-67
محمد مدرسی؛ ساسان راستگو

7.

بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

صفحه 69-81
رامین عالیوند؛ رضا توکل افشاری؛ فرزاد شریف زاده

8.

پراکنش جدایه‌های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

صفحه 85-93
مجید طالبی؛ مسعود بهار؛ قدرت اله سعیدی

9.

مقایسه برخی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی(Phaseolus vulgaris L) از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص‌های ارزیابی تنش

صفحه 95-107
معصومه شفیعی خورشیدی؛ محمد رضا بی همتا؛ فرنگیس خیالپرست؛ محمد رضا نقوی

10.

تأثیر تغذیه برگی سولفات آهن به دو شکل معمول و نانو ذرات بر رشد ارقام آفتابگردان تحت تنش شوری

صفحه 109-118
شهرام ترابیان؛ مرتضی زاهدی

11.

پیش بینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمز ((Amaranthus retroflexus در روش‌های مختلف آبیاری در آفتابگردان

صفحه 119-127
زینب بش؛ علیرضا یوسفی؛ افشین توکلی؛ جعفر نیکبخت

12.

عکس‌العمل بنیه و سختی بذر دو گونه یونجه یکساله به تنش خشکی و محلول پاشی ریزمغذی‎های آهن و روی

صفحه 129-146
میرزا حسین رشنو؛ زین العابدین طهماسبی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ رضا توکل افشاری

13.

تأثیر تراکم بوته و مدیریت علف‌هرز بر عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.)

صفحه 147-158
یوسف غلام پور شمامی؛ ناصر مجنون حسینی؛ حسن علیزاده

14.

ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت (Vigna radiata L.) و ماش سبز (Zea mays L.)

صفحه 159-168
مهدی دهمرده؛ خشایار ریگی

15.

بررسی روابط ژنتیکی شماری از صفات زراعی برنج با عملکرد دانه از طریق برخی روش‌های آماری چند متغیره

صفحه 169-179
پیمان شریفی؛ حمید دهقانی؛ علی مومنی؛ محمد مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب