1.

تحولات رمان‌های کارآگاهی آمریکای لاتین و نقش زنان در آن

صفحه 5-23

2.

گذر فمینیستی از جزیرة سرگردانی و به سوی فانوس دریایی

صفحه 25-40

3.

بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا

صفحه 41-56

4.

بررسی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانی

صفحه 57-75

5.

گفت‌وگومداری و چندصدایی در رمان جزیرة سرگردانی اثر سیمین دانشور

صفحه 77-91

6.

«ادبیات مهاجرت» ایتالیا، بازتاب دنیای نوین زنان

صفحه 93-110

7.

ساختار افق در اشعار ناظم حکمت: دغدغة مکانمندی

صفحه 111-129

8.

تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز

صفحه 131-144

9.

بررسی میزان و علل گرایش به‌ رمان عامه‌پسند (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

صفحه 145-165

10.

بررسی و تحلیل «ابر شلوارپوش» مایاکوفسکی به عنوان بارزترین نمونه شعر فوتوریستی روسیه

صفحه 167-177


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب