1.

بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین عبده تبریزی؛ روح الله شریفیان

2.

رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود تعهدی با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا تهرانی؛ محسن فنی اصل

3.

نقد روش‌های متداول ارزشگذاری شرکت‌ها و معرفی مدلهای مناسب

حسن قالیباف اصل؛ محمد رضا رستمی؛ حجت اله انصاری

4.

بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های کوچک و کارآفرین

سید حسین سجادی؛ علیرضا جعفری

5.

بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام به تفکیک شرکت‌های هموارساز و غیرهموارساز سود

بیتا مشایخی؛ داود پناهی

6.

بررسی رابطه بین اهرم مالی و هموار‌سازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادی

7.

پیش‌بینی بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

محمد نمازی؛ محمد مهدی کیامهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب