1.

طراحی مخزن های تحت فشار با استفاده از معیار چقرمگی شکست و ساخت آنها

جمشید آقا زاده؛ مجید میرزائی

2.

مقایسه دو مدل برای تعیین توزیع دما در خاک

منصور بهروزی لار

3.

فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی

حکمت رضوی زاده؛ علیرضا ذاکری؛ محمود فکور زاده

4.

مدل ریاضی دو بعدی ناماندگاری آبهای زیر زمینی در محیط ناهمگن و نا ایزوتروپ با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حجم کنترل

حسین محمد ولی سامانی؛ مرتضی کلاهدوزان

5.

معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی

محسن عدالت؛ محمد جعفر عبد خدائی

6.

" پاسخ نقطه در تصویر گراکو (بازتاب ) خطی با ترانسدیو سرگوسی"

مصطفی فاطمی

7.

طراحی فورجینگ به کمک کامپیوتر

علی کریمی طاهری

8.

طراحی و ساخت یک جوش سنج جدید برای اندازه گیری ضریب فعالیت در محلولهای بینهایت رقیق

محمد مهدی منتظر رحمتی

9.

حل دستگاه معادلات خطی از راه تجزیه

دکتر نیکخواه بهرامی؛ ایرج هرسینی

10.

واژه نامه مهندسی مکانیک ( 8)

unknown


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب