1.

ارزیابی و مقایسه ورود بار ناگهانی فنل و فورفورال در سیستم لجن فعال متعارف (AS) و سیستم PACT

سیمین ناصری؛ علیرضا مصداقی نیا؛ نعمت اله جعفرزاده

2.

نگرشی بر کیفیت شیمیایی تالاب شادگان

مهندس فروزان فرخیان؛ احمد سواری؛ کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ برهان ریاضی

3.

بررسی بازیافت کاغذ ومقوا در تهران با نگرشی بر تولیدات واردات و مصرف آن ( 1372)

کرامت الله ایماندل؛ مجید عباسپور؛ علی محمد اسفندیاری

4.

آمایش سرزمین شش زیرحوزه جنگلی استان فارس رهنمودی برای برنامه ریزی استراتژیک زاگرس

مجید مخدوم

5.

آموزش عالی محیط زیست در ایران

سید حسین بحرینی؛ نغمه مبرقعی

6.

بررسی بحرانهای زیست محیطی از زاویه ای دیگر : آشنایی انسان با طبیعت راه چیرگی بر بحرانهای معاصر

صالح الدین محلاتی

7.

ارزیابی زیست محیطی روشی برای ارزشیابی مناطق جهت تعیین پارک ملی ( معرفی روش سایمرگولز)

هنریک مجنونیان

8.

روند توسعه بیوگاز در ایران و جهان

قاسمعلی عمرانی

9.

مقدمه ای بر ماهیت و اصول قوانین محیط زیست بین المللی

محمد حسن حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب