1.

بررسی کارایی آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک ، ژئومورفو کلیماتیک و آبنمود واحد گری در حوزه آبخیز معرف ناورود

محمود حبیب نژاد روشن؛ میر خالق ضیا تبار احمدی؛ حجت الله گنج خانلو

2.

تخریب رسوب روزانه با استفاده از مدلسازی دینامیک در حوزه آبخیز کسیلیان

سید حمید رضا صادقی؛ علی نیکپور؛ سید علی ایوب زاده

3.

بررسی حساسیت تعدادی از روش های تجربی هیدرولوژیکی در براورد دبی اوج نسبت به سطح حوزه در برخی از حوزه های آبخیز ایران

محمد مهدوی؛ علی اکبر جمالی؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی وفا خواه

4.

تعیین مدل بیلان آبی مناسب ماهانه در حوزه های آبخیز کوچک کشور ( مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی و شمال خراسان )

محمد مهدوی؛ مریم آذرخشی

5.

تاثیر پوشش تمشک روی زنده مانی و رشد نهال های راش در سال دوم پس از کاشت

مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی؛ سیف ا.. صباغ

6.

تعیین مناسب ترین شرایط سایه برای پرورش نو نهال های راش ( Fagus orientalis LIPsky) در نهالستان کوهستانی اوریملک سنگده

کامبیز اسپهبدی؛ مسعود طبری

7.

مقایسه ویژگی های کمی توده های جنگلی دو منطقه حفاظت شده و غیر حفاظتی ارسباران

احمد علیجانپور؛ محمود زبیری؛ محمدرضا مروی مهاجر؛ نصرت ا... ضرغام؛ جهانگیر فقهی

8.

تاثیر اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا 3 در افزایش مقاومت بچه میگوهای سفید هندی در برابر تنش اسمزی 1 و2

قباد آذری تاکامی؛ امید طبیعی؛ مهدی شکوری؛ ناصر آق

9.

تاثیر زمان نگاهداری در سردخانه در کیفیت میگو پرورشی ( P.indicus) و دریایی ( P.semisulcatus) 1و2

سهراب معینی؛ عبدالرحیم پذیرا

10.

کاربرد مدل های رگرسیونی در براورد بار آلودگی رواناب شهری

نعمت ا.. خراسانی؛ افسانه شهبازی؛ مجید سرتاج؛ کاظم نصرتی

11.

بررسی امکان استفاده از الیاف لیگنوسلولزی ( باگاس و کنف) در ساخت چند سازه های الیاف- پلی پروپیلن 1و2

علی نقی کریمی؛ مهدی روحانی؛ داود پارساپژوه؛ قنبر ابراهیمی

12.

تاثیر مواد و روشهای حفاظتی بر روی خواص فیزیکی چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس ( Eucalyptus camaldulensis)

راه علی بیات کشکولی؛ داود پارسا پژوه

13.

تصمیم گیری برای تعیین مکان های مطلوب استقرار واحدهای صنعت تخته چندلا و روکش در ایران

مجید عزیزی؛ سعید امیری؛ محمد مدرس یزدی

14.

بررسی ویژگیهای های خمیر جوهرزدایی شده کاغذهای روزنامه و مجله باطله داخلی در مقایسه با خمیر CMP داخلی

علی قاسمیان؛ علی اکبر عنایتی؛ حسین رسالتی؛ K.L.pinder

15.

معرفی فلور و عناصر رویشی حوزه آبخیز خانچای در طارم علیای زنجان

احمد موسوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب