1.

بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی (مطالعه مقطعی بین کشوری)

دکتر زهرا افشاری؛ ایمان شیبانی

2.

مطالعات کاربردی و نظری پیرامون اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دکتر علیرضا رحیمی بروجردی

3.

آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران

دکتر محسن مهرآرا؛ رضا محسنی

4.

تابع تقاضای واردات کل ایران: یک ارزیابی مجدد با "رویکرد آزمون کرانه ها"

محمد نصراللهی

5.

بررسی کارایی و بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS (1379-1350)

دکتر حسین عباسی نژاد؛ داریوش وافی نجار

6.

تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران

دکتر سعید صمدی؛ سید عبدالمجید جلائی

7.

رشد اقتصادی وهمگرایی منطقه ای در ایران

دکتر تیمور رحمانی

8.

تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی

صفحه 181-208
دکتر ابوالقاسم مهدوی

9.

دولت مداری در اقتصاد شهری ایران مطالعه موردی: استان ایلام

دکتر اسماعیل علی اکبری

10.

حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران

دکتر خسرو پیرائی؛ سید محمد جوادفرهانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب