1.

مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی نگرشی دوباره به دکترین فایده گری جیونز

دکتر کریم اسلاملوئیان

2.

اثرات ارتقاء آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران (78-1345)

دکتر سید کمیل طیبى؛ دکتر مصطفى عمادزاده؛ شیرین اربابیان

3.

هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید

دکتر احمد جعفرى صمیمى؛ وحید تقى نژاد عمران

4.

تحلیل نظری آثار اقتصادی زکات و مقایسه آن با مالیه تورمی

دکتر اکبر کمیجانى؛ دکتر محمد مهدى عسکرى

5.

بررسی اثر جهانی شدن بر صنایع نساجی، پوشاک و چرم طی دوره 78-1357

دکتر محسن نظرى؛ معصومه بازرگانى کیا

6.

یک مدل سیستمی دینامیکی برای مطالعه سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی در ایران

جمشید پروپزیان؛ عباس کریمى تبار

7.

رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی)

حسین صادقى؛ رحمان سعادت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب