1.

تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز)

افشین اشرف زاده؛ مجید خلقی؛ سعید موسوی ندوشنی

2.

تعیین مناطق موثر درانباشت و ماندگاری سطح پوشش برف و سهم و سهم ذوب برف در رواناب

محمد رضا قنبر پور؛ محسن محسنی ساروی؛ بهرام ثقفیان؛ حسن احمدی؛ کریم عباسپور

3.

آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاههای استان آذربایجان شرقی

یوسف قویدل رحیمی

4.

منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان

هادی معماریان خلیل آباد؛ حسن احمدی؛ سید کاظم علوی پناه؛ محمدرضا اختصاصی

5.

مقایسه روند تجزیه لاشبرگ توسکا ییلاقی در دو رویشگاه باسنگ مادری متفاوت در شرایط آزمایشگاهی یکسان

وحید حسینی؛ پیروز عزیزی؛ مسعود طبری؛ سید محسن حسینی

6.

بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان

علی شیخ الاسلامی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب طالبی

7.

بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار

علی صالحی؛ منوچهر زرین کفش؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ محمدرضا مروی مهاجر

8.

مدل برنامه ریزی خطی در تخصیص زمین به کاربری های مختلف در حوزه آبخیز کلیبرچای وسطی

سید رشید فلاح شمسی؛ هوشنگ سبحانی؛ ارسطو سعید؛ علی اصغر درویش صفت؛ احمد فرجی دانا

9.

بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته

غلامرضا رفیعی؛ چیروز سعد؛ محمد صالح کامارودین؛ محمد رازی اسماعیل؛ قمرالزمان سیجام

10.

رابطه طول، وزن و سن تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (مطالعه موردی : صید گاه ترکمن در صید تابستان )

سید محمدهادی علوی؛ محمود کرمی؛ حسین عبدالحی؛ سید حسن قدیر نژاد

11.

مدیریت مواد زاید جامد صنایع خودروسازی کشور (مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو)

نعمت اله خراسانی؛ علیرضا گیتی پور؛ بهاره لرستانی

12.

بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین(Pb ، Zn،Cd،Cu،Ni،Cr) در رسوبات تالاب انزلی

مجید سرتاج؛ فرزاد فتح اللهی دهکردی؛ یوسف فیلی زاده

13.

بررسی غلظت سرب درتعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی ایرانکوه دراصفهان

نوراله میرغفاری

14.

بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب صنوبر تبریزی(populus nigra )

محمد نجفیان اشرفی؛ حسین رسالتی؛ ضیا ء الدین حسینی

15.

بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ سودای پربازده از چوب دو گونه صنوبر

احمد جهان لتیباری؛ شادمان پورموسی

16.

بررسی ویژگیهای کیفی تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات(MDI)

اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی

17.

بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب

تقی طبرسا؛ احمدرضا شیخ الملوکی

18.

آت اکولوژی گونه agropyron cristatun دراستان آذربایجان غربی

احمد احمدی؛ امرعلی شاهمرادی

19.

بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی

علی تیموری؛ محمدرضا مقدم؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند

20.

بررسی اثر شدت چرای دام بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک درمرتع لار

سید اکبر جوادی؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ سید جلیل علوی

21.

بررسی قابلیت داده های چند زمانه ماهواره لندست 7 دربرآورد تاج پوشش و تولید گیاهی (مطالعه موردی : منطقه استپی بخشعلی نعمتی – ساوه)

جلیل فرزاد مهر؛ حسین ارزانی؛ علی اکبر نظری سامانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب