1.

تعیین اجزای شاخص بهره‌وری آب تحت مدیریت تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام جو دیم

صفحه 103-113
علیرضا توکلی

2.

تاثیر آبیاری ناقص ریشه بر روند تغییرات زمانی و مکانی دما و هدایت الکتریکی در محدوده ریشه ذرت

صفحه 115-122
فاطمه کاراندیش؛ علی شاه نظری؛ سیدمجید میرلطیفی

3.

ارائه مدلی نوین و یکپارچه به منظور ارزیابی ریسک خشکسالی منطقه ای

صفحه 123-128
حمید بابایی؛ عبدالحسین هورفر؛ شهاب عراقی نژاد

4.

توسعه و کاربرد الگوریتم ترکیبیNLP-GA در طراحی و بهره‌برداری بهینه از ایستگاه‌های پمپاژ

صفحه 129-137
سولماز رسولزاده غریبدوستی؛ امید بزرگ حداد

5.

ارزیابی مدل ساده شده پنمن مانتیث برای تعیین تبخیر تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا- مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین

صفحه 139-147
علی رحیمی خوب؛ سید محمودرضا بهبهانی

6.

کاربرد مدل عددی در بررسی سد زیرزمینی گنجه در استان اصفهان

صفحه 149-160
بابک ابراهیمی؛ حمید یوسفیان؛ مهرداد پسندی

7.

مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان و پایداری شیب پایین‏دست در بندهای سنگریز

صفحه 161-170
فرزانه قادری نسب گروهی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمدهادی داودی

8.

برآورد توزیع آب معادل برف در زمان اوج انباشت برف با استفاده از مدل درجه - روز

صفحه 171-177
علی فتح زاده؛ رفعت زارع بیدکی

9.

کارایی پلی‌وینیل‌استات در کاهش رواناب و رسوب در خاک مارنی تحت تأثیر رخدادهای یکسان باران

صفحه 179-184
علیرضا واعظی؛ سمیه حمیدی نهرانی؛ محمدحسین محمدی؛ جلال صبا

10.

اثر کاربرد کودهای زیستی در سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر صفات مرتبط با عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare)

صفحه 185-193
فاطمه شفاعتی؛ محمدعلی اسماعیلی؛ همت اله پیردشتی؛ ارسطو عباسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب